75 jaar bevrijding!

Op donderdag 20 juni 2019 vond in De Tamboer Hoogeveen de ondertekening van het convenant Méér Muziek in de Klas plaats. Het Muziekakkoord Drenthe werd getekend door schoolbesturen, Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, culturele instellingen, pabo’s, conservatoria en muziek aanbieders. In het akkoord beloven de verschillende partijen zich de komende jaren in te gaan zetten voor meer en beter muziekonderwijs op de Drentse basisscholen.

Als onderdeel van het Muziekakkoord Drenthe is door Scala Centrum voor de Kunsten een concertenreeks ontwikkeld die Vieve Brass komend jaar zal gaan uitvoeren op verschillende basisscholen in de provincie Drenthe. Het thema van de concerten is ’75 jaar bevrijding’, in het kader van 75 jaar vrijheid in mei 2020. De muziek is geschreven door Henri Gerrits. Speciaal voor deze concerten werkt het kwintet samen met slagwerker Helmer Bijl. Tijdens het concert neemt Vieve Brass de leerlingen en leerkrachten mee in een reis door de muziekgeschiedenis.

Vieve Brass vindt het een enorme eer om op deze manier te mogen bijdragen aan meer en beter muziekonderwijs op basisscholen!